Jak 500 plus zmienia Łomżę

17 marca 2017 12:45 0 komentarzy

“Dzięki programowi 500 plus ze świadczeń rodzinnych i systemu opieki społecznej przestają korzystać rodziny z dziećmi; potwierdza to, że mocno zmalał poziom ubóstwa rodzin z dziećmi – zarówno skrajnego, jak i relatywnego” – mówiła Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Okazuje się, że słowa minister mają dość duże odzwierciedlenie w Łomży. W ostatnim czasie znacząco zmniejszyła się liczba rodzin zgłaszających potrzebę uzyskania pomocy w ramach świadczeń z pomocy społecznej, zwłaszcza na zakup odzieży i żywności . W przypadku przyborów szkolnych nie bez znaczenia była dodatkowa możliwość uzyskania wsparcia w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”.

Z przedstawionych nam danych wynika, że od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Łomży przyjętych zostało 5 100 wniosków, 895 wniosków złożono elektronicznie. Wydano 5039 decyzji z tego 4633 przyznających świadczenie.

W 2016 roku miasto Łomża wypłaciło 54 492 świadczenia , z tego na pierwsze dziecko 26 433 – co stanowi 48% wszystkich przyznanych świadczeń. Budżet w 2016 roku wyniósł 27 291 028,- zł, w 2017 roku na realizację świadczeń wychowawczych otrzymano kwotę 32 341 000,-zł

W 2016 roku 134 rodziny częściowo, a 138 rodzin całkowicie zrezygnowało z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie zasiłków celowych.

Z obserwacji pracowników socjalnych MOPS w Łomży można wysnuć wniosek, że otrzymane w pierwszej fazie realizowanego programu 500+ środki zostały przeznaczone na podniesienie standardu warunków bytowych dzieci tj. zakup mebli, przeprowadzenie remontu czy doposażenie dzieci w takie urządzenia jak komputery, tablety czy telefony, których zadaniem w opinii rodziców było zmniejszenie różnic w stosunku do rówieśników i umożliwienie dostępu do sprzętów nowej generacji – poinformował nas Grzegorz Daniluk z Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji Urzędu Miejskiego

Według przedstawionych danych wynika, że w Łomży dzięki pomocy programu 500 plus podniosła się jakości kupowanej żywności i odzieży, zwiększyła się ilości dzieci korzystających z dodatkowych form aktywnego spędzania czasu wolnego (basen, kino, teatr, kursy taneczne, muzyczne i zajęcia sportowe). Jest również widoczny wzrost przy opłaceniu dodatkowych lektoratów i korepetycji, czy dodatkowych godzin rehabilitacji dla osób chorych.

Liczba rodzin z dziećmi korzystającymi ze wsparcia Ośrodka w formie zasiłków celowych – po wprowadzeniu  świadczenia wychowawczego zmniejszyła się co obrazuje poniższe zestawienie

Fot. ilustracyjne: NBP

Tags: , ,

Autor: admin1

Wyświetlenia: 811

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*

Kursy walut

Sonda

Czy prezydent Mariusz Chrzanowski ma szanse na reelekcję?

  • Zdecydowanie tak (31%, Głosów: 235)
  • Zdecydowanie nie (27%, Głosów: 207)
  • Nie (19%, Głosów: 141)
  • Tak (18%, Głosów: 139)
  • Jeszcze nie wiem (5%, Głosów: 35)

Głosujących: 754

Loading ... Loading ...
  • ISSN 2450-6133