Łomżyńskie szkoły podstawowe w nowym ustroju szkolnym

23 lutego 2017 8:38 0 komentarzy

Uczniowie szkół podstawowych kontynuujący naukę w klasie programowo wyższej w roku szkolnym 2017/2018, mają zagwarantowaną możliwość kontynuowania nauki w szkole, w której rozpoczęli edukację. Nie będzie potrzeby, dla wprowadzenia w życie nowego ustroju szkolnego, przenoszenia dotychczasowych klas w szkołach podstawowych lub ich części do innych szkół.

Powstanie z dniem 1 września 2017 r. nowa szkoła podstawowa z przekształcenia dotychczasowego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomży w Szkołę Podstawowa nr 1 w Łomży. W związku z powstaniem nowej szkoły zmienione zostały obwody szkół podstawowych. Największe zmiany dotyczą Szkół Podstawowych nr 5, 10, 7 i 2. Ostatecznym potwierdzeniem kształtu nowych obwodów będzie uchwała podjęta przez Radę Miejską Łomży na marcowej sesji.
Przypominamy, że rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły w obwodzie, której zamieszkuje dziecko. Na rok szkolny nabór do klas pierwszych będzie prowadzony do wszystkich szkół podstawowych, w tym do nowopowstałej Szkoły Podstawowej nr 1. Nie przewidujemy naboru do klas programowo wyższych w żadnej łomżyńskiej szkole podstawowej.
Bez zmian pozostaje uprawnienie dyrektora szkoły do przyjmowania uczniów do klas na wszystkich poziomach nauki, o ile w szkole są wolne miejsca.

Struktury organizacyjne szkół podstawowych nr 2, 4, 5, 7, 9 i 10  obejmują w roku szkolnym 2017/2018 klasy od I do VII.  Szkoła Podstawowa Nr 1 dokona naboru do klasy pierwszej.  W szkole tej pozostawać będą klasy II i III dotychczasowego Gimnazjum nr 1

W związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego i potrzebą uszczegółowienia opublikowanej informacji o przyszłej strukturze organizacyjnej szkół podstawowych informujemy, że w pełni zachowane zostaną prawa rodziców do wyboru szkoły dla dziecka. Wszystkie szkoły podstawowe będą w miarę wolnych miejsc przyjmowały uczniów do klas w zakresie od I do VII klasy w roku szkolnym 2017/2018. Także Szkoła Podstawowa nr 1, która formalnie powstanie z dniem pierwszego września i w okresie poprzedzającym nowy rok szkolny będzie reprezentowana przez dyrektora dotychczasowego Gimnazjum nr 1 w Łomży, może przyjmować zgłoszenia do klasy I, IV i VII. Z uwagi na proces tworzenia szkoły od podstaw, uruchomienie klasy IV lub VII wymaga zgłoszenia się do tych klas minimum 25 kandydatów.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z wcześniejszymi informacjami za podstawowe prawo uczniów szkół podstawowych i ich rodziców uważamy gwarancję kontynuowania nauki w szkole, której uczeń rozpoczął naukę.
W związku z pytaniami związanymi z wprowadzeniem rządowej reformy oświaty w Łomży, uruchamiamy specjalną skrzynkę mailową, na którą osoby zainteresowane (rodzice, nauczyciele i inni), będą mogły przesyłać pytania dotyczące wprowadzanych zmian. W ten sposób wszystkim zainteresowanym udzielone zostaną wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania.
Prosimy, by pytania i uwagi przesyłać w okresie od 23 do 28 lutego 2017 r.  na adres reforma.edukacja@um.lomza.pl. Wszystkie odpowiedzi i wyjaśnienia zostaną udzielone drogą elektroniczną w pierwszych dniach marca br.

Tags: ,

Autor: admin1

Wyświetlenia: 510

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*

Kursy walut

Instagram

Sonda

Czy prezydent Mariusz Chrzanowski ma szanse na reelekcję?

  • Zdecydowanie tak (31%, Głosów: 235)
  • Zdecydowanie nie (27%, Głosów: 207)
  • Nie (19%, Głosów: 141)
  • Tak (18%, Głosów: 139)
  • Jeszcze nie wiem (5%, Głosów: 35)

Głosujących: 754

Loading ... Loading ...
  • ISSN 2450-6133