Miejskie spółki wpłacą 750 tys. zł do budżetu miasta

27 czerwca 2017 17:08 0 komentarzy
W spółkach, których jedynym właścicielem jest Miasto Łomża, odbyły się w ubiegłym tygodniu Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników. Przedmiotem obrad było podsumowanie ich działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. We wszystkich spółkach Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zatwierdził sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z ich działalności za ubiegły rok. W przypadku trzech z nich zadecydowano także o podziale osiągniętego zysku, z którego część zasili budżet miasta w postaci dywidendy.

Jak poinformował Łukasz Czech z Ratusza w Łomży w 2016 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. osiągnęło zysk w wysokości 783.455,40 zł netto. – Zysk ten jest znacznie wyższy niż w latach poprzednich i to mimo braku podwyżek cen za wodę i ścieki. Pokazuje to, że przeprowadzone przeze mnie zmiany w spółce przynoszą pożądane efekty – informuje Prezydent Mariusz Chrzanowski. Z uzyskanego zysku kwotę 263.282,40 zł przeznaczono na wypłatę nagród dla załogi, 260.173 zł na zasilenie kapitału zapasowego zaś 10.000 zł na odpis powiększający Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałe 250.000 zł przeznaczono na dywidendę dla właściciela, która zasili budżet miasta.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. w 2016 roku osiągnęło zysk netto w kwocie 1.491.259,76 zł. – Udało się go osiągnąć mimo obniżki cen za ciepło. Liczę, że podejmowane działania władz spółki będą ukierunkowane na to, by również w następnych latach cena za ciepło była niższa – cieszy się Prezydent Mariusz Chrzanowski. Z wypracowanego zysku kwotę 410.913,98 zł przeznaczono na wypłatę nagród dla załogi, 500.000 zł na zasilenie kapitału zapasowego, zaś 80.345,78 zł na odpis powiększający Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki w wysokości 500.000 zł zasilą miejski budżet w postaci dywidendy.

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w 2016 roku osiągnął zysk w wysokości 93.075 zł netto, który w całości został przeznaczony na pokrycie strat za 2015 rok. Natomiast Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o. ubiegły rok zamknął ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 758.607,05 zł.

Zgromadzenia Wspólników podjęły również uchwały dotyczące udzielenia członkom organów spółek absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków. Jedynie odwołani w 2016 roku członkowie zarządu Spółki MPWiK Grzegorz Piotr Lewańczuk oraz Gilbert Okulicz-Kozaryn nie otrzymali absolutorium z wykonanych na rzecz tej spółki obowiązków. Jedyny właściciel Spółki negatywnie ocenił ich pracę w okresie od 1 stycznia do 29 lipca 2016 roku. – W szczególności dotyczyło to nienależytego nadzoru nad wnioskiem złożonym do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu otrzymania dofinansowania na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków – przekazuje Prezydent Mariusz Chrzanowski.

Tags:

Autor: admin1

Wyświetlenia: 117

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*

Kursy walut

Sonda

Czy prezydent Mariusz Chrzanowski ma szanse na reelekcję?

  • Zdecydowanie tak (31%, Głosów: 235)
  • Zdecydowanie nie (27%, Głosów: 207)
  • Nie (19%, Głosów: 141)
  • Tak (18%, Głosów: 139)
  • Jeszcze nie wiem (5%, Głosów: 35)

Głosujących: 754

Loading ... Loading ...
  • ISSN 2450-6133