Potrzebne pieniądze na drogę Łomża – Śniadowo

16 czerwca 2017 6:49 0 komentarzy

Po spotkaniu w Urzędzie Gminy Łomża, gdzie spotkali się samorządowcy powiatu łomżyńskiego włodarze wystosowali swoje stanowisko do Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie budowy drogi Łomża – Śniadowo wraz z obwodnicą Konarzyc. Przetargi zostały unieważnione przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich z uwagi na zbyt duże kwoty w ofertach.

Poniżej treść cała treść Stanowiska Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 czerwca 2017r.
W związku z faktem, że przetarg na budowę z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce nie został rozstrzygnięty, ponieważ kwota, jaka została na ten cel zarezerwowana jest znacznie niższa od najniższej złożonej oferty, my – wójtowie i burmistrzowie powiatu łomżyńskiego wraz z Prezydentem Miasta Łomży – zwracamy się z apelem do Zarządu Województwa Podlaskiego o ponowne przeanalizowanie tej sprawy i zwiększenie środków w budżecie województwa oraz przystąpienie do realizacji tej inwestycji.
Wykonanie remontu tej drogi jest zadaniem nadzwyczaj ważnym dla naszego regionu. Inwestycje drogowe zdecydowanie zapobiegną wykluczeniu komunikacyjnemu regionu, a wpłyną na rozwój gospodarczy tej części województwa, gdzie obecnie nie ma żadnych inwestycji realizowanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Jest to najkrótsze połączenie do Warszawy – nie tylko z Łomży, ale również z całego powiatu łomżyńskiego i powiatów położonych w północnej części województwa. To najszybszy szlak łączący Litwę z centrum naszego kraju, a także centrum kraju z Mazurami, Suwalszczyzną i regionami atrakcyjnymi turystycznie, do których dojazd jest głównie przez drogę nr 677. Okoliczności te powodują zapewne, że – według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 roku – jest to droga, którą przejeżdża dziennie ponad 11 tysięcy pojazdów, czyli droga wojewódzka najbardziej obciążona ruchem w tej części kraju i w naszym województwie. Szczególnie istotne jest wybudowanie odcinka, który będzie omijał miejscowość Konarzyce. Ruch, jaki odbywa się tą drogą – głównie za przyczyną ruchu tranzytowego – jest niezwykle uciążliwy dla mieszkańców Konarzyc mających swoje posesje przy drodze wojewódzkiej nr 677. Podkreślamy, że miejscowość Konarzyce jest tak położona urbanistycznie, że przeważająca jej część jest położona wzdłuż tej drogi. Wybudowanie więc obwodnicy Konarzyc jest priorytetem dla naszego regionu i tej części powiatu łomżyńskiego. Nabiera to szczególnie dużego znaczenia wobec faktu stale zwiększającego się ruchu samochodowego, co ma nadzwyczaj duży wpływ na bezpieczeństwo użytkowników drogi i mieszkańców miejscowości, przez które ona prowadzi – w szczególności gminnej miejscowości Śniadowo.

Nie sposób przy tej okazji nie wspomnieć o Regionalnym Planie Transportowym Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, który zakłada między innymi, eliminowanie uciążliwości intensywnego ruchu drogowego, zwłaszcza tranzytowego ciężarowego z obszarów zabudowy mieszkaniowej poprzez jego przenoszenie na ciągi drogowe zewnętrzne, np. obwodnice. Zakłada on – w ramach rozbudowy infrastruktury transportowej, międzyregionalnej i wewnątrzregionalnej – że priorytetem jest budowa oraz przebudowa dróg wojewódzkich na odcinkach leżących w ciągach komunikacyjnych, stanowiących połączenie z siecią TEN‐T, co w praktyce oznacza wsparcie inwestycji na drogach wojewódzkich dla odcinków pozwalających na włączenie do systemu dróg krajowych lub sieci TEN‐T, wypełniając tym samym luki w sieci dróg pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi, miastami nie będącymi stolicami województw (regionalnymi i subregionalnymi rynkami pracy). Należy w tym miejscu podkreślić, że droga wojewódzka nr 677 jest jedyną drogą łączącą w najkrótszy sposób sieć dróg krajowych centrum i południa kraju z jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów Polski, to jest Mazurami, Suwalszczyzną a dalej – z Litwą. Stan techniczny drogi 677 jest na ponad 50 % odcinku drogi zły i jest to stan – według wspomnianego wyżej RPT – wymagający natychmiastowego remontu. A dane te pochodzą z roku 2014, co może prowadzić tylko do wniosku, że obecnie jest to odcinek jeszcze dłuższy, a stan drogi coraz gorszy.
Pragniemy również przypomnieć, że już na początku procesu inwestycyjnego i projektowania drogi, Gmina Łomża i Gmina Śniadowo złożyły deklarację zrezygnowania z odszkodowania za nieruchomości gminne, które będą przejęte pod rozbudowę drogi – aby uczestniczyć w jakimś zakresie w zmniejszeniu kosztów tej inwestycji.
Szanowny Panie Marszałku – wyrażamy nadzieję, że powyższe argumenty są wystarczające dla Władz Województwa do pochylenia się z jak największą troską o dobro nie tylko mieszkańców naszego regionu, ale i społeczności całego kraju i niezwłocznego przystąpienia do przebudowy tej drogi.

Tags:

Autor: admin1

Wyświetlenia: 239

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*

Sonda

Czy prezydent Mariusz Chrzanowski ma szanse na reelekcję?

  • Zdecydowanie tak (31%, Głosów: 235)
  • Zdecydowanie nie (27%, Głosów: 207)
  • Nie (19%, Głosów: 141)
  • Tak (18%, Głosów: 139)
  • Jeszcze nie wiem (5%, Głosów: 35)

Głosujących: 754

Loading ... Loading ...
  • ISSN 2450-6133