Rozmowy o 500 plus w Łomży

28 lutego 2017 16:58 0 komentarzy

W Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży odbyło się spotkanie, mające na celu zebranie od przedstawicieli samorządów i ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego opinii i wniosków na temat realizacji programu Rodzina 500 Plus. Jego inicjatorem było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

– Tego typu wizyty w poszczególnych województwach są po to, aby z jednostek realizujących ten program zebrać dane, na podstawie których można sprawdzić, jak on funkcjonuje i podjąć decyzję, co do ewentualnych w nim zmian – mówiła Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. W trakcie konferencji poruszano także kwestie związane z działaniami w obszarze polityki senioralnej.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski nie krył zadowolenia, że tego typu spotkanie zostało zorganizowane w naszym mieście. Podkreślał, że w ciągu ostatnich dwóch lat zarówno w polityce prorodzinnej, jak i senioralnej, wydarzyło się bardzo wiele. – Od 1 stycznia 2016 r. rodzicom nowo narodzonych dzieci wypłacane jest jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł, tzw. samorządowe becikowe. Staramy się wspierać politykę prorodzinną poprzez duże inwestycje w przedszkolach i szkołach. Budujemy więź poprzez przekazywanie rodzicom noworodków wyprawek, którymi w tym roku są kocyki z logo miasta – wymieniał Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. W kwestii osób starszych przypomniał, że w 2015 roku powołana została, działająca bardzo aktywnie, Łomżyńska Rada Seniorów. Od tego roku w naszym mieście obowiązuje Karta Seniora, a niedawno otwarto Dzienny Dom Pobytu Senior-Wigor, jako jedną z trzech tego typu placówek w województwie podlaskim. Włodarz zapowiedział także, że zamierza podejmować kolejne działania związane z polityką prorodzinną i senioralną. – Dziękujemy rządowi Prawa i Sprawiedliwości za to, że nie tylko samorząd musi podejmować działania w tych aspektach, ale widzimy ogromne wsparcie ze strony rządowej, jakim jest właśnie program Rodzina 500 Plus – mówił Prezydent Mariusz Chrzanowski dodając, że w skali naszego miasta do mieszkańców trafiło 27 mln zł, które w większości zostały wydatkowane w Łomży.

Podsekretarz Stanu Elżbieta Bojanowska poinformowała, że w skali kraju w 2016 roku na program Rodzina 500 Plus wydatkowano 17,6 mld zł, zaś na bieżący rok zabezpieczono kwotę 23,1 mld zł. – Świadczeniem objętych został 3,8 mln dzieci z 2,6 mln rodzin, z czego około 360 tys. to rodziny wielodzietne. – Jak pokazują badania, środki te były wydatkowane na zakup podręczników, czy innych artykułów potrzebnych dla dzieci. Ale to także dodatkowe wyjazdy czy zajęcia, a w środowiskach bardziej ubogich to przeważnie artykuły pierwszej potrzeby, czyli żywność – mówiła Elżbieta Bojanowska. Podkreśliła, że problem marnotrawienia środków z tego świadczenia prawie nie istnieje. – Zamiana świadczeń pieniężnych na świadczenia rzeczowe dotyczy 0,03 proc. w skali całego kraju – tłumaczyła przedstawicielka Ministerstwa.

Również Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski zaznaczył, że aspekt złego wydatkowania środków z programu jest marginalny. – Spraw dotyczących wstrzymania świadczenia w skali województwa było 12 i polegały one na tym, że ze świadczenie w gotówce przechodzono na świadczenia w naturze – mówił Wojewoda. Nie można potwierdzić więc zarzutu, że te środki były niewłaściwie wykorzystywane., niezgodnie z celami ustawy. Poinformował również, że w 2016 roku na terenie województwa podlaskiego w ramach świadczenia 500 Plus wypłacono ponad 560 mln zł. Pomocą tą objęto około 125 tys. dzieci z około 80 tys. rodzin.

– Wbrew temu, co słyszymy w przekazie niektórych mediów, okazuje się, że w społecznościach lokalnych odczuwamy zwiększenie liczby urodzeń – mówiła zastępca Prezydenta Agnieszka Muzyk informując, że w roku 2015 Urząd Stanu Cywilnego w Łomży odnotował 900 narodzin, podczas gdy w 2016 tych urodzin było już 1077. – Gdy dwa tygodnie temu na nowo otwieraliśmy w naszym szpitalu oddział noworodkowy wszyscy lekarze mówili, że odnoszą wrażenie, iż w tym roku ten wzrost będzie jeszcze większy, bo mają kontakt z kobietami, które kolejnych dzieci się spodziewają – dodawała. Odpowiedzialna za oświatę i pomoc społeczną w naszym mieście prezydencka zastępczyni informowała, że 48 proc. świadczenia 500 Plus wypłacane jest w Łomży na pierwsze dziecko. – To znaczy, że rodziny, bardzo często młode małżeństwa mają niski status materialny. Trudno dziwić się więc, że nie decydują się na kolejne dzieci, jeśli mają takie problemy materialne – mówiła. Dodała też, że na spotkaniach z mieszkańcami sygnalizowana jest potrzeba budowania mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. – Na podstawie rozmów z pracownikami socjalnymi można powiedzieć też, że są dwie fazy korzystania z programu 500 Plus. Pierwszą było kupowanie nowych mebli, sprzętu komputerowego i elektronicznego, czemu trudno się dziwić. Bo dlaczego dzieci z rodzin gorzej sytuowanych nie miałby korzystać z rzeczy, z których korzystają ich zamożniejsi rówieśnicy, a które pozwalają się rozwijać? Druga faza to angażowanie tych środków w dodatkowe zajęcia, kursy językowe, rehabilitacje. Jest to faza niezwykle istotna, bo jest to inwestowanie w dzieci i młodzież. Z rozmów z rodzicami wiemy też, że część tych środków jest odkładana na dalsze kształcenie swoich dzieci – mówiła Agnieszka Muzyk dodając, że są to środki, które naprawdę służą rozwojowi dzieci i naszych rodzin.
Od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przyjętych zostało w Łomży 5100 wniosków, prawie 900 złożono drogą elektroniczną, głównie za pomocą systemów bankowości elektronicznej. Wydanych zostało ponad 5000 decyzji, z tego prawie 4700 przyznających wsparcie. Świadczenia 500 Plus pobierają w Łomży obecnie 4173 rodziny. W 2016 roku wypłacono w naszym mieście wypłacono w sumie 54,5 tys. świadczeń.

W trakcie konferencji głos zabierali także Burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski jako przedstawiciel małego miasta oraz Wójt Gminy Grabowo Andrzej Piętka prezentujący realizację programu w małej gminie. Sytuacje na lokalnym rynku pracy przedstawił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Mieczysław Bieniek, a skutki programu Rodzina 500 Plus z perspektywy środowiska akademickiego omówił dr hab. Krzysztof Sychowicz z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. O funkcjonowaniu programu oraz pomocy społecznej i polityce wobec osób starszych w województwie podlaskim mówił Andrzej Kozłowski, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Na temat rządowego programu Rodzina 500 Plus głos zabierali również rodzice korzystający z tego świadczenia. Małgorzata Książek jest mamą wychowującą siedmioro dzieci w wieku od 1,5 roku do 19 lat. Sześcioro z nich otrzymuje świadczenie 500+. Jak sama przyznaje, gdyby nie środki z programu 500 Plus nie mogłaby pozwolić sobie na takie życie, jakie ona i jej dzieci mają teraz. – Dzięki temu wsparciu mieliśmy możliwość zakupu ubrań dla wszystkich dzieci, zakupiliśmy też sprzęt elektroniczny, który ułatwia dzieciom naukę. Program ten spowodował, że szanse moich dzieci są wyrównane i teraz ich marzenia mają większą szansę na realizację – mówiła.
Państwo Wądołowscy, którzy wychowują trójkę dzieci w wieku 4, 7 i 11 lat dzięki świadczeniu, są w stanie lepiej zaplanować wydatki i pozwolić sobie na drobne przyjemności, które aktywizują całą rodzinę, takie jak basen, czy kino. – Córka zapytała mnie, czy pokażę jej cały świat? Dzięki temu, iż otrzymuję świadczenie 500 Plus wiem, że pokażę jej na pewno więcej świata, niż zdołałabym to zrobić bez tej pomocy – komentowała mama trójki dzieci.
Wychowujący czwórkę dzieci w wieku od 6 miesięcy do 14 lat państwo Matyjaszak wyjechali z kraju kilka lat temu nie widząc perspektyw na godne życie dla siebie i rodziny. Zdecydowali się wrócić do Polski po wejściu w życie programu Rodzina 500 Plus. – Przyznam szczerze, że nie wierzyłem w zmianę w obszarze pomocy rodzinie. Ogromnie się cieszę, że jednak ona nastąpiła i mogłem wrócić do mojego kraju. Dzięki 500 Plus wiedziałem, że w okresie, kiedy będziemy z żoną na nowo organizować sobie życie i szukać pracy, nie będziemy musieli jako rodzice zastanawiać się, czy dać dzieciom chleb suchy, czy z masłem – komentował ojciec dzieci.
Z rządowego programu korzysta też Barbara Konopka, po śmierci męża samotnie wychowująca pięcioro dzieci. – Świadczenie 500 Plus pozwoliło mi stanąć na nogi w sferze finansowej, która jak to się potocznie mówi, szczęścia nie daje, ale pozwala to szczęście osiągnąć. Dzięki niemu i ja, i dzieci jesteśmy spokojniejsi. Pieniądze te spowodowały poprawę warunków życia moich dzieci, powoli spełniam ich małe marzenia i wierzę, że dzięki pewności siebie, której odrobinę więcej one dziś mają, spełnią z czasem też swoje wielkie marzenia – podsumowała Barbara Konopka.

Warto dodać, że przed spotkaniem z przedstawicielami samorządów Podsekretarz Stanu Elżbieta Bojanowska odwiedziła funkcjonujący w naszym mieście Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Dzienny Dom Pobytu Senior-Wigor. W tym drugim ośrodku, zwracając się do osób starszych mówiła. – Takie miejsca są niezwykle ważne, gdyż mogą Państwo tu spędzać czas w sposób aktywny, twórczy, możecie tu spotkać drugiego człowieka, porozmawiać z nim, żeby nie być samemu w domu. Ja przede wszystkim życzę Państwu, żebyście w tym domu czuli się jak w domu rodzinnym – powiedziała Elżbieta Bojanowska podkreślając, że celem rządu jest rozbudowa sieci ośrodków wsparcia. Zapowiedziała również ogłoszenie konkursu Aktywności Osób Starszych dla organizacji pozarządowych. Dodawała też, że Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zależy na likwidacji białych plam w poszczególnych powiatach jeśli chodzi o Środowiskowe Domy Samopomocy.

Tekst i foto: UM Łomża

Tags: , ,

Autor: admin1

Wyświetlenia: 332

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*

Sonda

Czy prezydent Mariusz Chrzanowski ma szanse na reelekcję?

  • Zdecydowanie tak (31%, Głosów: 235)
  • Zdecydowanie nie (27%, Głosów: 207)
  • Nie (19%, Głosów: 141)
  • Tak (18%, Głosów: 139)
  • Jeszcze nie wiem (5%, Głosów: 35)

Głosujących: 754

Loading ... Loading ...
  • ISSN 2450-6133