Śladowe ilości bakterii coli w wodzie, dlatego zmieniono ujęcie wody

9 maja 2017 19:30 0 komentarzy
Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża w ramach wewnętrznego monitoringu przeprowadził badanie wody w sieci wodociągu Podgórze. W pobranych pod koniec kwietnia próbkach wody wykryto śladowe (w granicach błędu pomiarowego) ilości bakterii z grupy coli. W związku z powyższym ZUK jako administrator wodociągu niezwłocznie zamknął ujęcie wody w Podgórzu i przełączył zasilanie ze źródeł o nie budzącej wątpliwości jakości wody i to ta, właściwa jakościowa woda, była dostarczana mieszkańcom.

Jak informuje Gmina Łomża, nowym źródłem poboru był wodociąg miasta Łomża oraz stacja uzdatniania wody w Jarnutach. Pozyskanie wody z wodociągu miejskiego było możliwe dzięki dokonanej w 2015 r. tzw. „spince” w ramach współpracy gminy Łomża i MPWiK w Łomży. Równocześnie wykonano kilkukrotną dezynfekcję studni z jednoczesnym badaniem jakości wody.

Od momentu wystąpienia zdarzenia do mieszkańców zaopatrywanych z wodociągu Podgórze dostarczana była woda o właściwej jakości spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Po przeprowadzaniu dezynfekcji źródła i uzyskaniu od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży informacji o pozytywnym wyniku badań jakości wody 9 maja 2017 r. wznowiono dostawę z ujęcia w Podgórzu. W najbliższych dniach przeprowadzone zostaną kolejne kontrolne badania jakości wody w kilku punktach rozbioru wody z sieci wodociągowej z ujęcia w Podgórzu w celu potwierdzenia właściwej jakości wody dostarczanej do mieszkańców  – informuje Sławomir Gawrych, dyrektor ZUK Gminy Łomża.

Dyrektor ZUK podkreśla, że przeprowadzone przez sanepid pod koniec kwietnia badania wody z ujęcia w Podgórzu wskazały śladowe ilości zanieczyszczeń. W 100 ml wody stwierdzono 6 jtk (bakterii) przy niepewności wyniku wynoszącym od 3 do 14 jtk.

Tego typu sytuacje mogą mieć miejsce w okresie wiosennym, kiedy występuje wysoki stan wód gruntowych, a rolnicy często wylewają nieodpowiednie ścieki płynne na pola.

Stacja uzdatniania wody w Podgórzu zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Podgórze, Giełczyn, Konarzyce, Zawady, Siemień Rowy, Boguszyce, Czaplice, Mikołajki, Kisiołki, Andrzejki – na terenie gminy Łomża oraz Konopki Stare, Koziki, Kołaczki, Zagroby, Sierzputy – na terenie gminy Śniadowo.

Władze gminy Łomża planują modernizację stacji w Podgórzu z wykorzystaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowicie zostanie przebudowana technologia, powstaną zbiorniki wyrównawcze i wyremontowany zostanie budynek stacji wraz z zagospodarowanie przyległego terenu. Pozwoli to na zabezpieczenie dostaw wody w odpowiedniej ilości i jakości na najbliższe lata.

Tags: ,

Autor: admin1

Wyświetlenia: 548

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*

Kursy walut

Instagram

Sonda

Czy prezydent Mariusz Chrzanowski ma szanse na reelekcję?

  • Zdecydowanie tak (31%, Głosów: 235)
  • Zdecydowanie nie (27%, Głosów: 207)
  • Nie (19%, Głosów: 141)
  • Tak (18%, Głosów: 139)
  • Jeszcze nie wiem (5%, Głosów: 35)

Głosujących: 754

Loading ... Loading ...
  • ISSN 2450-6133