Kto wywiezie śmieci z terenu Gminy Stawiski?

8 czerwca 2017 17:09 0 komentarzy

Dziś nastąpiło otwarcie ofert dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski”.

Ofertę w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do 08 czerwca 2017r. do godz. 15:00 oferty złożyło 2 Oferentów:

Oferta Nr 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4A, 18-500 Kolno oferując następujące warunki:

a) cena oferty brutto – 18 m-cy: 1 405 512,00 zł (słownie: jeden milion czterysta pięć tysięcy pięćset dwanaście zł 00/100),w tym 104 112,00 zł podatek VAT; wartość netto: 1 301 400,00 zł;

b) termin wykonywania w/w zamówienia: od 01.07.2017r. do 31.12.2018r.;

c) warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.

d) dysponowanie pojazdem spełniającym normę emisji spalin minimum EURO 6: nie.

Oferta Nr 2. Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża oferując następujące warunki:

a) cena oferty brutto – 18 m-cy: 792 000,18 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), w tym 58 666,68 zł podatek VAT; wartość netto: 733 333,50 zł;

b) termin wykonywania w/w zamówienia: od 01.07.2017r. do 31.12.2018r.;

c) warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.

d) dysponowanie pojazdem spełniającym normę emisji spalin minimum EURO 6: tak.

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 616.345,32 zł brutto (słownie: sześćset szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć zł 32/100).

Autor: admin3

Wyświetlenia: 22

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*

Kursy walut

Sonda

  • ISSN 2450-6133