Rada Miasta – nad czym obradowano?

31 maja 2017 12:52 0 komentarzy

W piątek 26 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno obradowano w ramach XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta. Po przyjęciu protokołu z poprzednich obrad wysłuchano sprawozdania Burmistrza Miasta z pracy między spotkaniami.

Radni, miedzy innymi, zdecydowali o wysokości taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Cena z dostarczenie 1 m3 wody pozostaje na obecnym poziomie (3, 12 zł). Nieznacznie, bo o 0,17 gr wzrośnie koszt odprowadzenia metra sześciennego ścieków. Przyjęta stawka to 6,63 zł (obecnie 6,46 zł). Zmiana ceny odprowadzenia nieczystości wynika z założonych osiągnięć amortyzacyjnych. – Mimo tej podwyżki Kolno i tak plasuje się wśród tańszych samorządów na obszarze naszego kraju jeżeli chodzi o tabele cen zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzenie ścieków poinformował Andrzej Duda. Nowe, jednogłośnie przyjęte stawki obowiązywać będą od 1 lipca 2017 r do 30 czerwca 2018 r.

Podczas obrad podjęto również uchwały:

– w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2017 rok.

– w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Miasta Kolno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

– w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Kolno oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

– w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolno na lata 2017-2023.

–  w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Kolno na lata 2017-2021.

– w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie.

Przyjęto też sprawozdania:

– z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 rok.

– z realizacji Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.

– z działalności Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2016 r.

– z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie za 2016 r.

Burmistrz udzielił też odpowiedzi na wcześniejsze zapytania radnych. Była poruszana m. in. kwestia remontu ulicy Sikorskiego. Chociaż ta inwestycja nie została ujęta w planach finansowych miasta uzyskała akceptacje wszystkich radnych. Droga wymaga pilnej modernizacji przekonywała wnioskująca. Przy ulicy mieszka ponad 400 rodzin i dużym plusem jest przeprowadzony wcześniej remont połowy odcinka tej drogi, co tak nie obciąży budżetu miasta – mówiła radna. Burmistrz obiecał przygotowanie propozycji przesunięć w finansach miasta, które przedłożone będą pod głosowanie radnych.

Andrzej Duda szeroko omówił też szanse złożonych przez Kolno wniosków o dofinansowanie z nowej perspektywy unijnej. Miasto przygotowało łącznie osiem projektów, które dzięki wsparciu finansowemu mogą być przeprowadzone. – Środki, o które się ubiegamy są potężnemówił burmistrz. – Jeżeli pozyskamy wnioskowane fundusze będziemy mogli zrealizować m.in. modernizację oczyszczalni ścieków (wymiana przestarzałej technologii) i miejskiego basenu (w planach budowa niecki dla najmłodszych łącznie z uruchomieniem w jej obrębie placu zabaw i wymiana jacuzzi). Samorząd składał też wnioski na termomodernizację budynków, montaż paneli fotowoltaicznych, rewitalizację społeczną dotyczącą przedszkola miejskiego oraz na kształcenie i edukację. Rozpatrywany jest również wniosek dotyczący I etapu modernizacji stadionu, budowa tzw. stadionu lekkoatletycznego. – Przygotowane przez miasto projekty są na różnych etapach ich rozstrzygnięcia i mamy nadzieję, mimo mocno wyśrubowanych wymagań, że uda się nam pozyskać znaczne środki zewnętrznedodał na zakończenie Andrzej Duda.

Do końca czerwca Kolno planuje też złożyć projekty na budowę PSZOK, wnioski na rewitalizację czterech obszarów w mieście, na rozszerzenie działalności terenów inwestycyjnych i II etap modernizacji stadionu dotyczący boiska bocznego (m .in. budowa oświetlenia treningowego i położenie sztucznej trawy).

Burmistrz poinformował też o wysokiej pozycji Kolna, w porównaniu do innych miast województwa podlaskiego, zajętej w rankingu „Miejsca sprzyjające edukacji”, przygotowanym przez Fundację Naukową Evidence Institute. Przedmiotem oceny było wskazanie samorządów odznaczających się najwyższym poziomem edukacji oraz inicjowanie dyskusji o tym, jak samorządy i szkoły mogą budować relacje sprzyjające wysokiej jakości kształcenia. – W rankingu, uwzględniającym blisko 2500 samorządów nasze miasto zajęło 994. pozycję, wyprzedzając znacznie takie miasta jak Białystok, Łomża, Zambrów czy Wizna mówił burmistrz.

Ranking opracowano na podstawie trzech miar: dobrego startu, nierówności i postępu. Pierwsza z nich odzwierciedlała procent dzieci 3-4 letnich w przedszkolach oraz wyniki sprawdzianu szóstoklasisty. Miara nierówności przedstawiała zróżnicowanie wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego na terenie gminy. Z kolei miara postępu jest trzyletnim wskaźnikiem edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów, który pokazuje, jaki postęp w gimnazjum uczynili uczniowie o tym samym potencjale po szkole podstawowej.

Na zakończenie sesji Andrzej Duda pogratulował młodemu mieszkańcowi Kolna Markowi Sokołowskiemu, który wraz z drużyną Uniwersytetu Warszawskiego zajął II. miejsce w Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym (ACM ICPC) w Stanach Zjednoczonych. Kolejny sukces Marka Sokołowskiego to  olbrzymi powód do dumy dla jego bliskich oraz dla nauczycieli  kolneńskiego gimnazjum im Jana Pawła II. Przez trzy lata w kolneńskim gimnazjum matematyki uczyła Marka pani Krystyna Syrowik, a informatyki Marek Jakubowski. Finały 41. Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym rozgrywano w Rapid City w Południowej Dakocie 20-24 maja. Wzięły w nich udział 133 drużyny z najlepszych uczelni świata, wyłonionych w trudnych eliminacjach regionalnych. Reprezentowały 44 kraje z 6 kontynentów.

W sesji, oprócz radnych i Burmistrza Miasta Kolno, uczestniczyli: kierownicy i prezesi jednostek podległych miastu, kierownicy Urzędu Miasta i przedstawiciele lokalnych mediów.

Źródło: UM Kolno

Autor: admin3

Wyświetlenia: 73

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*

Kursy walut

Sonda

  • ISSN 2450-6133