Regulamin

Warunki korzystania z portalu

Portaloznacza portal informacyjny stworzony przez zespół tvitv.pl, dostępny pod adresem internetowym www.tvitv.pl

Użytkownik oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu

Regulamin niniejszy dokument

tvitv.plczasopismo internetowe, którego wydawcą jest firma Krystian Kopczewski (Właściciel), ul. Słowackiego 7/25, 18-400 Łomża, zarejestrowane w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych, oznaczone symbolem: ISSN 2450-6133

 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z serwisu www.tvitv.pl oraz wszystkich stron internetowych dostępnych w domenie tvitv.pl.

2. Korzystając z Portalu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

3. Wszelkie prawa do Portalu tvitv.pl (jego nazwy, logo, adresu www, haseł reklamowych itd.) zastrzeżone na rzecz Właściciela. Prawa do elementów tekstowych, graficznych i audiowizualnych oraz skryptów, baz danych i zawartości aplikacji zastrzeżone na rzecz Właściciela lub odpowiednio na rzecz podmiotów kooperujących z zespołem redakcyjnym. Wszystkie elementy Portalu (w tym jego kod źródłowy i Zawartość) podlegają ochronie prawnej przewidzianej przez polskie, międzynarodowe i prasowe przepisy prawa.

4. Właścicielami materiałów, pochodzących z innych źródeł, podmioty, które udostępniły je na rzecz redakcji Portalu. Materiały te mogły zostać zmodyfikowane przez zespół redakcyjny.

5. Korzystanie z Zawartości nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów oraz danych opublikowanych na łamach Portalu.

6. Niniejszy regulamin nie ogranicza odpowiedzialności Użytkowników za treści zamieszczane przez nich w miejscach przeznaczonych na komentarze.

7. Naruszenie praw Właściciela, Portalu, Zespołu redakcyjnego i podmiotów kooperujących z Portalem będzie skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności zgodnie z prawem cywilnym i karnym. Wszelkie spory rozpatrywane będą przez Sąd Rejonowy w Łomży

8. Redakcja Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu.

9. Publikowane na stronach Portalu informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam.

10. Jeśli na Portalu i w komentarzach zawarte linki do innych stron internetowych, Redakcja Portalu zastrzega, nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.
11.
Portal zastrzega sobie prawo do usuwania treści bez podania jakiejkolwiek przyczyny, treści łamiących zasady niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania Użytkownika na Portalu w stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.

12. Portal nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.

13. Podczas korzystania z Portalu automatycznie zbierane mogą być dane dotyczące wizyty Użytkownika w postaci adresu IP, daty i czasu wizyty, i innych. Dane te mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Serwisie.

14. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Portalem danych będą wykorzystane wyłącznie w celu sprawnej odpowiedzi na zadane pytania.
15.
Dane zbierane w związku z braniem udziału Użytkownika w konkursach wykorzystywane wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników konkursu.

Komentarze i ogłoszenia

1. Użytkownik Portalu publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez Użytkowników.

2. Publikowanie w Portalu treści komentarzy niezgodnych z polskim prawem lub stanowiących naruszenie powszechnie uznawanych dobrych obyczajów, jest niedozwolone. Portal zastrzega sobie prawo usuwania takich zapisów bez poinformowania o tym Użytkownika, który zapisu dokonał lub dokonywania w nim zmian redakcyjnych zmierzających do usunięcia stanu naruszenia prawa bez konieczności uzyskiwania zgody autora komentarza.

3. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników na Portalu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, antyspołeczne i naruszające zasady etyki oraz propagujące przemoc i łamanie prawa oraz zawierające wulgaryzmy, jak również będące sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego, naruszające prawa osób trzecich, zawierające treści pornograficzne, a także, takie które mogą zostać uznane za spam lub niezamówioną informację handlową. Odpowiedzialność za treść komentarzy ponosi osoba, która je umieściła.

4. Dodawanie kilku wiadomości pod różnymi nickami autora (z jednego nr IP lub jednego urządzenia), w krótkim odstępie czasu uznawane jako SPAM oraz zostają natychmiastowo usunięte.

5. Zamieszczając komentarz w Portalu, jego autor udziela Właścicielowi jednocześnie zgody (licencji) na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części i nieograniczone w czasie i co do terytorium, wykorzystanie przesłanej treści komentarza na wszystkich polach eksploatacji.

6. Zespół redakcyjny ma prawo w każdym czasie znieść możliwość umieszczania komentarzy w Portalu lub w jego wybranych obszarach, a także usunąć już istniejące.

7. Za treść zamieszczanych ogłoszeń na stronach portalu redakcja nie bierze odpowiedzialności.

8. Treściami zamieszczanymi w ogłoszeniach, wraz z ich całą zawartością w postaci np. dodanych plików (np. zdjęcia), portal może dysponować na wszelkich polach eksploatacji. Użytkownik zamieszczający ogłoszenie (płatne lub bezpłatne) odpowiada za treści w nim się znajdujące oraz jest właścicielem dodawanych załączników, lub posiada w związku z tym odpowiednie prawa do ich publikacji na wszystkich możliwych stronach związanych z portalem tvitv.pl m.in.: fanpage na Facebook-u, strony i podstrony www, kanał Youtube itv!, Instagram i inne.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2015r. Zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie Portalu www.tvitv.pl

Wszelkie uwagi, wątpliwości i pytania prosimy kierować na adres: lomza@tvitv.pl

Ostatnia aktualizacja: 28.11.2016r


  • ISSN 2450-6133