XXI Sesja Rady Miasta

27 lutego 2017 14:23 2 komentarze

W piątek 24 lutego 2017 r. w sali kawiarnianej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu obradowała Rada Miasta Kolno. Posiedzenie w ramach XXI zwyczajnej sesji rozpoczęto o godzinie 12:00. Na wstępie zapoznano się z porządkiem obrad i przyjęto protokół z poprzedniej sesji.

Kolejno przystąpiono do zgłaszania pytań i interpelacji. Samorządowcy dopytywali m. in. o możliwość utwardzenia placu handlowego i modernizację miejskiej targowicy, termomodernizację budynków komunalnych, pozyskanie kolejnych gruntów na poszerzenie Terenów Inwestycyjnych, problemy z odśnieżaniem parkingów, plany dotyczące uciepłowienia miasta. Mieszkańcy, poprzez swojego przedstawiciela w Radzie Miasta, apelują o remont ulicy Sikorskiego. Konieczność modernizacji tej drogi widzi też Burmistrz Kolna. – Sukcesywnie odnawiamy miejskie ulice ale potrzeby w tym względzie są nadal wysokie. Wiele dróg wymaga pilnej wymiany nawierzchni. Jednak dopiero po pierwszym kwartale będziemy mogli określić wysokość środków na inwestycje drogowe i gdy radni podpiszą wnioski ruszyć z remontami.

Podczas piątkowej sesji przyjęto uchwały:

– w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2017 rok.

– w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Miasto Kolno, do nowego ustroju szkolnego. Przyjęta uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granice ich obwodów na okres od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 r. Zawarto w niej również plan sieci ośmioletnich szkół podstawowych i granice obwodów po wygaśnięciu nauki w gimnazjum, które swoją działalność zakończy 31 sierpnia 2019 r. W otwartej dyskusji padały propozycje dotyczące wykorzystania budynku gimnazjum. Koncepcję w tej sprawie przybliżył również Andrzej Duda. Burmistrz uważa, że w obecnej sytuacji można zaplanować na okres 15 lat potrzeby lokalowe na rzecz oświaty. – W obu szkołach podstawowych stworzono infrastrukturę, która jest najbardziej odpowiednia dla przedziału klas I-VIII. Szczegółowa analiza liczby urodzeń nie zakłada drastycznego wyżu dlatego budynek po gimnazjum można zagospodarować na potrzeby np. biblioteki miejskiej czy oddziałów przedszkolnych. W tym obiekcie można też stworzyć ośrodek rehabilitacyjny dla osób po udarach bądź zaadoptować go na ośrodek dziennego pobytu dla osób starszychmówił burmistrz. Potrzeby w tym zakresie w całej Polsce są ogromne i na ten cel można pozyskać środki zewnętrzne. – Dodatkowym atutem obiektu jest dostęp do basenu i siłowni na jego terenie przekonywał Andrzej Duda. Padła też propozycja, by zapytać samych mieszkańców na temat przeznaczenia obiektu, najlepiej w formie ankiet.

– w sprawie upoważnienia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie spółka z. o.o. do złożenia wniosku, oraz przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą ,,Prawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Kolno” oraz akceptacji złożenia w studium wykonalności przedsięwzięcia założonych planów wraz z aktualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf.

– w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w trybie bez przetargowym na okres dłuższy niż 3 lata.

– w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Kolno na 2017 rok.

Przyjęto też sprawozdania: z działalności stałych komisji Rady Miasta Kolno za 2016 rok, z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez miasto Kolno w 2016 roku, z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za IV kwartał 2016 r. oraz informację z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Kolno w 2016 roku.

Na zakończenie obrad Burmistrz Kolna przedstawił propozycje omawiane w ramach prac Komisji Praworządności i Spraw Obywatelskich. Członkowie komisji rozważają powrót opodatkowania za posiadanie czworonogów i obowiązek ich czipowania. Według nich podniesie to odpowiedzialność i dyscyplinę właścicieli niestosujących się do wymogów sprzątania po swoich pupilach.

W sesji, oprócz radnych miejskich i Burmistrza Miasta Kolno, wzięli udział: prezesi i dyrektorzy jednostek podległych miastu, kierownictwo Urzędu Miasta i przedstawiciele lokalnych mediów.

Źródło: Urząd Miasta

Tags: , ,

Autor: admin3

Wyświetlenia: 73

2 komentarze

 • Mario says:

  Czemu obrady były w domu kultury a nie w urzędzie miasta?

 • Halny says:

  Może gratis dostali Snickersy

 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  *
  *

  Kursy walut

  Sonda

  • ISSN 2450-6133