Notariusz i kancelaria notarialna – kto to i czym się zajmuje?

Kim jest notariusz?

W polskim porządku prawnym występuje szeroki zakres zawodów prawniczych jak i specjalizacji. Zarówno Olsztyn, jak i wiele innych miast posiada możliwość skorzystania dzięki temu z pomocy prawnej. Jednym z urzędników, który świadczy takie usługi jest notariusz. Działa on na podstawie ustawy prawo o notariacie i zgodnie z nią jest osobą zaufania publicznego oraz korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Jego obowiązkiem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu prawnego. Dawniej w Polsce nazywany był rejentem. Akty notarialne mogą być sporządzane wyłącznie przez niego, z tego też powodu jest on uprawniony do posługiwania się pieczęcią, która przedstawia wizerunek orła białego. Wiele osób być może zastanawia się jak można nim zostać, czym dokładnie się zajmuje i gdzie pracuje?

Który notariusz w Olsztynie i w czym może pomóc?

Żeby być notariuszem trzeba ukończyć studia prawnicze, a następnie właściwą aplikację oraz zdać z niej egzamin. Prawnik ten powoływany jest przez ministra sprawiedliwości, upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych. Natomiast Kancelaria notarialna to miejsce, w którym świadczy czynności notarialne takie jak: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, podejmowanie czynności dotyczących poświadczenia spadkowego. Nie reprezentuje on klientów w sądach, ale czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów osób, których dotyczy czynność notarialna. Gdy potrzebujemy pomocy m.in. w sprawach testamentu, intercyzy, spadku, kupna mieszkania czy sprzedaży nieruchomości to ten wybór jest właściwy. Jeśli szukamy takiego miejsca w mieście Olsztyn to tym właśnie zakresem czynności zajmuje się kancelaria notarialna: https://www.notariuszolsztyn.info/

Notariusz czy radca prawny?

Notariusz różni się od radcy prawnego. Radca prawny to również prawnik, ale świadczy on głównie pomoc prawną – zwłaszcza udziela porady i konsultacje prawne czy sporządza opinie prawne. Może też występować przed urzędami czy sądami, jako pełnomocnik lub obrońca. Jest to zawód pokrewny do adwokata. Natomiast kancelaria notarialna nie świadczy usług takich jak radcy, ale dokonuje czynności notarialnych, które mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusze nie tylko sporządzają dokumenty prawne, ale także doręczają poświadczenia czy przyjmują na przechowanie czeki, papiery wartościowe, pieniądze albo inne ważne dokumenty. Pomogą nam, jeśli chcemy założyć spółkę, stowarzyszenie, fundację, udzielić pełnomocnictwa czy też poświadczyć kopię jako zgodną z oryginałem lub autentyczność podpisu.

Notariusz a adwokat?

Notariusz to również ktoś inny niż adwokat. Wykonywanie tego zawodu reguluje ustawa prawo o adwokaturze. Adwokaci to prawnicy świadczący usługi porad prawnych, opracowujący akty prawne, sporządzenie opinii prawnych, występujący przed sądami i urzędami. Ukończyli oni aplikacje i zdali egzamin adwokacki. Często nazywani są obrońcami. Ich praca znacznie odbiega zatem od zadań notariusza. Zwyczajowo do adwokata i radcy prawnego zwracamy się „mecenasie” – jest to forma grzecznościowa, wobec osoby, która posiada wykształcenie prawnicze i umotywowanie występowania przed sądem w imieniu innych osób.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.